vv Kaagvogels

Website in ontwikkeling

Agenda algemene ledenvergadering Kaagvogels

Aankomende woensdag, 18 november, om 20:30 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Secretaris Peter Huijberts heeft belooft zijn stuk dit jaar iets in te korten, dus dat belooft alvast wat. Hieronder de agenda van de vergadering.

1.Opening
2.Notulen ledenvergadering 2014
3.Ingekomen stukken en mededelingen
4.Jaarverslag penningmeester 2014-2015
5.Jaarverslag secretaris 2014-2015
6.Accommodatiebeleid gemeente Hollands Kroon
7.Vaststellen contributie met verhoging
8.Bestuursverkiezing, aftredend: Ton Schreur en Johan Veldman
Benoeming nieuwe bestuursleden: het bestuur stelt voor om
Marcel Stipriaan te benoemen als nieuw bestuurslid.
Er wordt nog een kandidaat gezocht.
Eventuele tegenkandidaten dienen vooraf bij de secretaris (mail) te worden
bekendgemaakt en dienen te worden ondersteund door minimaal 10
leden, hetgeen blijkt uit evenzoveel handtekeningen.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Kleding inzameling: zaterdag 14 november

Verenigingen Hollands Kroon zamelen kleding in voor goede doelen

Op zaterdag 14 november 2015 wordt gebruikte kleding en schoeisel huis-aan-huis ingezameld bij de ruim 18.000 adressen in Hollands Kroon.

De grote groep vrijwilligers die dit doet komt uit het actieve verenigingsleven van Hollands Kroon. In Nieuwe Niedorp is dat de handbalvereniging, in Winkel de gymvereniging Sparta, uit Kolhorn voetbalvereniging Kaagvogels en in de overige gebieden de Rotaryclubs Anna Paulowna en Wieringerland.

Hoe meer kleding er wordt opgehaald, hoe hoger de opbrengst voor de deelnemende verenigingen en de goede doelen in Hollands Kroon.

Het is de bedoeling dat de inwoners van Hollands Kroon de kleding in afgesloten plastic zakken vóór 09.30 uur ’s morgens voor het huis langs de straat zetten. De zakken worden nog voor de middag opgehaald door alle vrijwilligers.

De gehele opbrengst gaat naar goede doelen in Hollands Kroon en naar de deelnemende verenigingen.

Afgelopen weekend is in heel Hollands Kroon deze flyer verspreid waarin de kledingactie wordt aangekondigd:

Kledingactie-folder-front Kledingactie-folder-back

Spelregels kledingactie:

  • Alle kleding, textiel en schoeisel
  • In een goed dichtgebonden plastic (vuilnis)zak
  • Goed zichtbaar langs de weg voor 9.30 uur neerzetten

Mocht u merken dat kleding niet is opgehaald dan kunt u bellen met 06-53310542. Wij zorgen er dan voor dat uw kleding alsnog wordt opgehaald.