Het veld is op het moment van schrijven nog dusdanig bevroren dat er niet op gespeeld kan worden