Alcoholbeleid vv Kaagvogels

Maart 2016

In deze periode van (naderende) kampioenschappen en het warmere weer is het goed om de regels omtrent alcohol nog eens kenbaar te maken. We hebben als vereniging namelijk te maken met wetgeving en toezicht vanuit de Gemeente Hollands Kroon maar ook met regelgeving vanuit de KNVB.

 • Iedereen die zich ophoudt op de velden en gebouwen van vv Kaagvogels heeft zich te houden aan onderstaande regels.
 • Iedereen verbonden aan vv Kaagvogels dient erop toe te zien dat deze regels worden opgevolgd! Niet alleen onze vrijwilligers in de kantine achter de bar.

 

 1. Het drinken van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan – NIX18. Ook niet als de ouders/verzorgers daarvoor toestemming geven.
 2. Op wedstrijddagen van de jeugd wordt GEEN alcohol geschonken.
 3. Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark.
 4. De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij amateur- wedstrijden volledig verboden. Daartoe is verscherpt beleid ingevoerd, vooral om de orde en rust onder het publiek te handhaven. De scheidsrechter kan het spel stilleggen of zelfs de wedstrijd staken met als gevolg sancties/boetes voor de vereniging. Alcohol mag alleen in het clubgebouw/kantine of direct aangrenzend worden genuttigd.
 5. In de kleedkamer mag geen alcohol komen. Waarnemers van de KNVB zien toe op naleving van het alcoholverbod. Bij overtreding zal de tuchtcommissie van de bond worden ingeschakeld. De straffen variëren van een waarschuwing bij de eerste overtreding tot punten in mindering voor clubs die herhaaldelijk in de fout gaan.
 6. Alles wat buiten de kantine wordt opgedronken, moet in plastic of kartonnen bekers worden geserveerd. Dit geldt niet alleen voor alcoholische dranken, maar ook voor limonades en andere niet-alcoholische dranken. Ook in kleedruimtes zijn flessen en glazen verboden.

 

Handboek competitiezaken amateurvoetbal / Seizoen 2015-2016

 

 1. Verkoop van dranken

 

 1. Bij alle wedstrijden mogen buiten het clubgebouw (kantine e.d.) noch dranken worden verkocht, noch worden meegenomen, met uitzondering van non-alcoholische dranken, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers. Tevens is het nuttigen van non-alcoholische dranken in kunststof flesjes (bv. AA-Drink, Cola) buiten het clubgebouw ook toegestaan. Dranken in glas en blik zijn dus niet toegestaan.
 2. Indien de vereniging beschikt over een aan de kantine grenzend, afgebakend terras, mogen op dit terras alcoholische dranken worden geschonken/genuttigd, mits deze zijn uitgeschonken in kunststof of kartonnen bekers.

 

Onder een afgebakend terras wordt verstaan:

Vaste afbakening

De afbakening kan vast (definitief) dan wel mobiel zijn, waarbij de doorgang voor zowel voetgangers als ander verkeer (denk aan hulpdiensten, maar ook onderhoudsverkeer) voldoende in stand blijft. Een vaste afbakening kan bijvoorbeeld zijn een terrasafscheiding/schot, een afwijkend type verharding dan de omliggende verharding of een aangebrachte niet verwijderbare duidelijk visueel waarneembare grenslijn. Een mobiele afbakening kan zijn: bloembakken of verplaatsbare palen. Genoemde voorbeelden moeten onderling deugdelijk verbonden zijn. De minimale afstand tussen veld inclusief uitlopen en terras moet anderhalve meter bedragen. Het terras mag maximaal aan één zijde van een veld gelegen zijn. De voetbalvereniging die gebruik maakt van het afgebakende terras is verantwoordelijk voor het in stand houden van de afbakening.

 

Bestuur vv Kaagvogels