De bal rolt al weer in het amateurvoetbal. Wel is er het één en ander veranderd. De spelregelcommissie van de FIFA heeft de spelregels flink aangepast. Veel aanpassingen zijn vooral tekstueel. Het doel was om het korter en bondiger te omschrijven. Dat is gelukt, het ‘boek’ is bijna de helft minder dik. Verder is een aantal inhoudelijke wijzigingen in de regels doorgevoerd.

De gewijzigde spelregels zijn sinds 1 juni 2016 van kracht.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 1. Aftrap 
  De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de snelheid van het spel ten goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch achteruit wordt gespeeld om een aanval te starten.
 2. Minimum aantal spelers
  Als een team minder dan 7 spelers heeft, mag niet aan de wedstrijd worden begonnen. Ook wanneer een team tijdens een wedstrijd met minder dan 7 spelers komt te staan, mag het duel niet worden voortgezet.
 3. Triple punishment
  Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om de bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een strafschop.
 4. Strafschoppenserie
  Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de volgorde te wisselen. Zo kan bij een vierde beslissende strafschop, de trainer besluiten die door nummer 5 te laten nemen.
 5. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler
  Een speler die een blessure oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu ter plekke op het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure en met tien man verder spelen.

Hieronder zijn aparte samenvattingen weergegeven van de belangrijkste spelregelwijzigingen voor zowel spelers als arbitrage. Via de link in de kop is het originele document van de KNVB te downloaden.

Samenvatting spelregelwijzigingen voor spelers

Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers.

REGEL 1 – HET SPEELVELD
Geen

REGEL 2 – DE BAL
Geen

REGEL 3 – DE SPELERS
– Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 7 spelers heeft
– Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als het aanraken geen invloed had op de verdedigers

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
– Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit, moet van dezelfde kleur zijn als de kous
– Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer verliest, mag doorspelen tot de volgende onderbreking
– Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte broeken of de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen
– Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de scheidsrechter, 4e official of assistent scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
– Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaatsvinden moet de ernstigste worden bestraft (Direct-indirect, contactovertredings-hands, rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig)
– De scheidsrechter mag een speler verwijderen vanaf het moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert
– De scheidsrechter mag de rode en gele kaart pas gebruiken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen
– Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven

REGEL 6 – DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS
Geen

REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
Geen

REGEL 8 – DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD
– Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn
Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse richting)

REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL
Geen

REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN
De strafschoppenserie:
– De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint.
– Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en tijdens de strafschoppenserie

REGEL 11 – BUITENSPEL
– Vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van de overtreding (zelfs op eigen speelhelft)
– Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn of het spel onderbroken wordt
– Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
– Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele kaart) – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij het spel betrokken raakt
– Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart.
– Een poging tot een gewelddadige handeling is een rode kaart, zelfs als er geen contact is
– Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).
– Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft met een directe vrije schop op de lijn (strafschop als in het eigen strafschopgebied)

REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN
Geen

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP
– Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop en een gele kaart
– Indirecte vrije schop als de bal achteruit gespeeld wordt
– Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart)
– De doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij een overtreding maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!

REGEL 15 – DE INWORP
Geen

REGEL 16 – DE DOELSCHOP
– Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen

REGEL 17 – DE HOEKSCHOP
Geen

Samenvatting spelregelwijzigingen voor arbitrage

Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de arbitrage.

REGEL 1 – HET SPEELVELD
– Een combinatie van kunstmatige en natuurlijke oppervlakken is niet toegestaan op een speelveld
– Competities mogen de afmetingen van het speelveld voor de eigen competities zelf bepalen (binnen de kaders van de spelregel)
– Alle commerciële reclame-uitingen op de grond moeten minimaal 1 meter van de lijnen zijn
– Logo’s / emblemen van bonden, competities etc. zijn toegestaan op de hoekvlaggen (geen reclame)

REGEL 2 – DE BAL
Geen relevante wijzigingen

REGEL 3 – DE SPELERS
– Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet als een team minder dan 7 spelers heeft
– Wisselspelers mogen een spelhervatting nemen, maar moeten eerst binnen de lijnen van het speelveld stappen
– Verduidelijkt de situatie wanneer een speler weggestuurd wordt/deelname wordt ontzegd voor de aftrap
– Als de speler is weggestuurd voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag de weggestuurde speler in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen
– Als de speler is weggestuurd nadat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag de weggestuurde speler worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag worden op het formulier. Het aantal wissels wordt niet verminderd
– Directe vrije schop (of strafschop) als een wisselspeler / teamofficial ingrijpt in het spel
– Als iets of iemand (niet zijnde een speler) de bal raakt en deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doelpunt toekennen als deze ook zonder de aanraking in het doel was gegaan en het aanraken geen invloed had op de verdedigers
– Als er een doelpunt is gemaakt met een extra persoon op het veld en de scheidsrechter heeft het spel hervat, dat geldt het doelpunt en gaat de wedstrijd verder

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS
– Alle tape of ander materiaal dat de kousen bedekt of er op zit, moet van dezelfde kleur zijn als de kous
– Een speler die per ongeluk schoeisel of een scheenbeschermer verliest, mag doorspelen tot de volgende onderbreking
– Slidingbroeken moeten van dezelfde kleur zijn als de korte broeken of de boord; binnen een team moet iedereen dezelfde kleur dragen
– Elektronische communicatie met wisselspelers is verboden
– Een speler mag nadat hij zijn uitrusting in orde heeft gemaakt terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is gecontroleerd (door de scheidsrechter, 4e official of assistent scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER
– Als er meerdere overtredingen tegelijkertijd plaats vinden moet de ernstigste worden bestraft (Direct-indirect, contactovertredings-hands, rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig)
– De scheidsrechter mag een speler wegsturen/deelname ontzeggen vanaf het moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert
– De scheidsrechter mag de rode en gele kaart gebruiken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de wedstrijd te beginnen
– Een speler die geblesseerd is geraakt door een overtreding die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden en op het speelveld blijven

REGEL 6 – DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS
– Wijzigingen en aanvullingen te lezen in de regels

REGEL 7 – DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD
– Meer aanleiding om extra tijd bij te tellen (bijv. drinkpauzes uit medisch oogpunt)

REGEL 8 – DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD
– Voor alle spelhervattingen waarbij de bal getrapt wordt geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te zijn
– Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt (hiervoor in voorwaartse richting)
– De scheidsrechter mag de uitkomst van de scheidsrechtersbal niet beïnvloeden

REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL
Geen relevante wijzigingen

REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN
De strafschoppenserie:
– De scheidsrechter tosst met een muntstuk om het doel te kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc..) en tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint.
– Beide teams moeten een gelijk aantal spelers hebben voorafgaand aan en tijdens de strafschoppenserie
– De strafschop heeft zijn uitwerking gehad als de bal niet meer beweegt, uit het spel is of als de scheidsrechter het spel heeft stilgelegd voor een overtreding
– Als een doelman tijdens de serie met rood of een tweede gele kaart van het veld wordt gestuurd, moet hij worden vervangen door een aan de serie deelnemende speler. Het andere team moet het aantal spelers ook met één verminderen om tot een gelijk aantal spelers te komen. De (nieuwe) doelman kan bij blessure worden vervangen door een reservedoelman of reservespeler, mits het maximaal aantal wissels niet is gebruikt.

REGEL 11 – BUITENSPEL
Middenlijn telt niet mee bij buitenspelbeoordeling; speler moet zich op de helft van de tegenstander bevinden
– De armen van de spelers (en doelman) worden niet meegenomen in de beoordeling van buitenspel
– Vrije schop voor buitenspel wordt altijd genomen op de plaats van de overtreding (zelfs op eigen speelhelft)
– Een verdediger buiten het speelveld is alleen ‘actief’ tot het moment dat het verdedigende team de bal de strafschopgebied uittrapt in de richting van de middenlijn of het spel onderbroken wordt
– Een aanvaller die achter de doellijn is terechtgekomen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt op het moment de bal wordt gespeeld geacht op de achterlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
– Contactovertredingen worden bestraft met een directe vrije schop
– Als voordeel wordt toegekend bij een rode kaart situatie (of een tweede gele kaart) – dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop als de overtreder bij het spel betrokken raakt
– Sommige overtredingen in het strafschopgebied, waarbij een scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een strafschop en een gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven aanleiding voor een rode kaart.
– Slaan op het hoofd /gezicht zonder een tegenstander aan te vallen is een rode kaart, tenzij de intensiteit verwaarloosbaar is
– Overtredingen tegen wisselspelers, teamofficials, wedstrijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, duwen, gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).
– Een overtreding buiten het speelveld als onderdeel van het spel, wordt bestraft met een vrije schop op de lijn (strafschop als het een directe vrije schop betreft in het eigen strafschopgebied)

REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN
Geen relevante wijzigingen

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP
– Als een verkeerde speler met opzet de strafschop neemt, wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop en een gele kaart
– Indirecte vrije schop als de bal achteruit gespeeld wordt
– Als er sprake is van ‘strafbaar misleiden’ wordt dit altijd bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart)
– De doelverdediger ontvangt een gele kaart als hij een overtreding maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit kan tot gevolg hebben dat een doelman op deze wijze tegen zijn tweede gele kaart oploopt!!

REGEL 15 – DE INWORP
Geen relevante wijzigingen

REGEL 16 – DE DOELSCHOP
– Als de doelschop in het eigen doel wordt getrapt is de hervatting een hoekschop voor de tegenpartij, mits de bal eerst buiten het strafschopgebied is geweest.
– Een tegenstander die zich in het strafschopgebied bevindt als de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste spelen

REGEL 17 – DE HOEKSCHOP
Geen relevante wijzigingen