De volgende zaaldiensten zijn bekend:

December:
19-12 19.00 Niedorphal L. Muller en T. de Jong
21-12 20.00 Niedorphal S. Nauta en I. Schaerlaeckens

Hou rekening met het volgende:

szvv logo

Warmenhuizen, 1 mei 2016

Bestuur zaalvoetbalverenigingen
uitkomende in de SZVV competitie

Betreft: alcoholgebruik in de sporthal op de sportvloer

Dit seizoen is er meerdere malen melding gemaakt van alcoholgebruik door de leden van de verenigingen die bestuursdienst in de SZVV hallen uitvoerden. Hoewel wij allen weten dat alcoholgebruik op de sportvloer NIET is toegestaan komt het helaas toch voor.

Het SZVV bestuur wil daarom uw leden dringend verzoeken hieraan gehoor te geven en geen alcohol en/of drankjes in glazen te bestellen tijdens de bestuursdienst om in de hal te consumeren.

Het SZVV bestuur zal niet aansprakelijk gesteld (kunnen) worden voor schade als gevolg van alcohol en of drankjes in glas welke vanuit de sportkantine zijn verstrekt dan wel zelf meegenomen.
Het SZVV bestuur overweegt om in het nieuwe seizoen, in voorkomende gevallen, de betreffende vereniging een forse boete op te gaan leggen en de betreffende verenigingsleden te schorsen. In de eerstkomende bestuursvergadering zal dit besproken worden en het resultaat aan u bekend gemaakt worden. Van dit besluit zal in komende algemene ledenvergadering melding gemaakt worden.
Het SZVV bestuur zal uiteraard ook de beheerders van de sporthallen informeren.
Indien u vragen heeft kunt u zich altijd tot ons wenden.

Met vriendelijke groet,

Namens SZVV bestuur
H.J.M. Pronk
voorzitter